Валлийский язык 04

Yr wyf yn canu. Y mae’r athro yn darllen llyfr yn yr ystafell. Y mae’r ci yn gorwedd dan y bwrdd. Y mae’r ffarmwr yn gweithio yn y cae. Yr ydym ni yn yfed te yn y gegin. Y mae’r gath yn chwarae wrth y tân. Y mae’r eneth yn bwyta’r afal. Y mae’r bachgen yn cysgu. Y mae’r plant yn nofio yn yr afon.
Перевод:

Я пою. Учитель читает книгу в комнате. Собака лежит под столом. Фермер работает в поле. Мы пьем чай на кухне. Кошка играет у огня. Девочка ест яблоко. Мальчик спит. Дети плавают в реке.

Словарь

canu – петь
athro (m.) – учитель
darllen – читать
llyfr (m.) – книга
gorwedd – лежать
dan – под
ffarmwr (m.) – фермер
gweithio – работать
yfed – пить
te (m.) – чай
cegin (f.) – кухня
cath (f.) – кошка
chwarae – играть
wrth – возле, около
tân (m.) – огонь
geneth (f.) – девочка
bwyta – есть
afal (m.) – яблоко
cysgu – спать
plant (pl.) – дети
nofio – плавать
afon (f.) – река

Комментарий

Отглагольное существительное. В валлийском языке не существует инфинитива. Его роль в значительной степени выполняют так называемые отглагольные существительные, например canu «пение», darllen «читание», gweithio «работание». Для удобства мы будем переводить валлийские отглагольные существительные русскими инфинитивами: canu «петь», darllen «читать», gweithio «работать».

Причастие настоящего времени. Причастие настоящего времени образуется от отглагольного существительного с помощью частицы yn. Например:

canu «петь» – yn canu «поющий»
darllen «читать» – yn darllen «читающий»
gweithio «работать» – yn gweithio «работающий».

Настоящее время. Настоящее время в валлийском образуется с помощью глагола bod «быть» в настоящем времени и причастия настоящего времени. Например:

Yr wyf fi yn canu. Я пою (досл. Есть я поющий).
Yr ydym ni yn darllen. Мы читаем (досл. Есть мы читающие).
Y mae ef yn gweithio. Он работает (досл. Есть он работающий).

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae’r ci a’r gath yn gorwedd dan y bwrdd.
Y mae’r eneth yn darllen llyfr yn yr ysgol.
Yr wyf fi yn yfed te yn awr.
Yr ydych chwi yn canu wrth y tân.
Y mae’r plant yn chwarae yn y cae.
Yr ydym ni yn gweithio yn y tŷ.
Y maent hwy yn cysgu.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Y mae’r bachgen yn …….. llyfr …….
Мальчик читает книгу дома.

Y mae’r ……. yn …… …… yn yr ……..
Учитель пьет чай в комнате.

Yr ….. fi yn …… yn yr ……..
Я плаваю в реке.

Y mae’r ……. yn …….. yn …. ysgol.
Дети поют в школе.

Y …… ef yn …….’r afal … y …….
Он ест яблоко на кухне.

Y mae’r ……. yn ………. heddiw.
Фермер сегодня работает.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Собака и кошка лежат под столом. Девочка читает книгу в школе. Я сейчас пью чай. Вы поете у огня. Дети играют в поле. Мы работаем в доме.

Упражнение 2

Y mae’r bachgen yn darllen llyfr gartref. Y mae’r athro yn yfed te yn yr ystafell. Yr wyf fi yn nofio yn yr afon. Y mae’r plant yn canu yn yr ysgol.  Y mae ef yn bwyta’r afal yn y gegin. Y mae’r ffarmwr yn gweithio heddiw.

 

Источник