Валлийский язык 38

Pwy sydd yn byw ym Mhalas Buckingham? Y Frenhines sydd yn byw yno. Morwr yw ef ond milwr yw ei frawd. Brawd pwy sydd yn byw yn yr ystryd nesaf? Brawd Siôn sydd yn byw yno. Beth yw’r llyfr hwn? Llyfr Cymraeg yw ef. Sawl ceiniog sydd mewn swllt? Ai ein trên ni yw hwn? Ie, ein trên ni ydyw. Ai yn y cae y mae’r buchod? Nage : yn y beudy y maent. Pwy oedd yn byw yn y tŷ hwn? Fy nhad oedd yn byw ynddo. Yr eneth sydd yn ysgrifennu llythyr yn Gymraeg.

Перевод:

Кто живет в Букингемском дворце? Там живет королева.  Он матрос, а его брат солдат. Чей брат живет на ближайшей улице? Там живет брат Шона. Что это за книга? Это книга на валлийском языке. Сколько пенни в (одном) фунте? Это ваш поезд? Да, это наш поезд. Коровы в поле? Нет, они в коровнике. Кто жил в этом доме? Мой отец жил в нем. Девочка пишет письмо по-валлийски.

Словарь

pwy – кто?
palas, -au (m.) – дворец
Palas Buckingham – Букингемский дворец
brenhines, breninesau (f.) – королева
morwr, morwyr (m.) – матрос
milwr, milwyr (m.) – солдат
sawl (pa sawl) – сколько?
ceiniog, -au (f.) – пенни
trên, trenau (m.) – поезд
ie – да
nage – нет
beudy, beudai (m.) – коровник
ynddo – в нем
yn Gymraeg – по-валлийски

Комментарий

Инверсия. При инверсии вместо формы mae используются формы sydd или yw. Sydd используется, если мы делаем акцент на подлежащем, например:

Pwy sydd yn yr ystafell? Кто в комнате?
Siôn sydd yn yr ystefell. Шон в комнате.

Pwy sydd yn canu? Кто поет?
Ein merch sydd yn canu. Поет наша дочь.

Pwy sydd yn feddyg? Кто доктор?
Dafydd sydd yn feddyg. Доктор – Давид.

Если мы делаем акцент на сказуемом, то используется форма yw.

Pwy yw hwn? Кто это?
Siôn yw hwn. Это Шон.
Mab pwy yw Siôn? Чей сын Шон?
Fy mab i yw Siôn. Шон – мой сын.
Sut ddyn yw ef? Что он за человек?
Dyn drwg yw ef. Он плохой человек.
Cryf yw Dafydd. Давид силен.

Если мы делаем акцент на обстоятельстве места или времени или на дополнении, то используем форму mae:

Heddiw y mae Siôn yn myned i’r dref. Шон идет в город сегодня.
Yn y tŷ y mae Dafydd. Давид в доме.
Gyda’i gi y mae’r bachgen yn chwarae. Со своей собакой мальчик играет.

Формы sydd и yw существуют только в третьем лице единственном числе настоящего времени. Во всех остальных случаях используются те же формы глагола, что и при нейтральном порядке слов.

Если предложение начинается не с глагола, то в качестве отрицательной частицы используется nid:

Nid llyfr Siôn sydd ar y bwrdd. Это не книга Шона находится на столе.
Nid yn yr ardd y mae’r plant. Дети не в саду.

Для вопроса используется частица ai:

Ai yn y beudy y mae’r buchod? Коровы в коровнике?
Ai llyfr yr athro yw hwn? Это книга учителя?

В качестве краткого положительного ответа используется слово ie «да», в качестве краткого отрицательного ответа – слово nage «нет».

Спряжение предлога yn:

ynof – во мнеynom – в нас
ynot – в тебеynoch – в вас
ynddo – в немynddynt – в них
ynddi – в ней

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y plant sydd yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol.
Ai llyfr Siôn yw hwn? Nage, fy llyfr i yw ef.
Ai yn yr ardd y mae eich rhieni? Ie.
Nid gyda’i nain y mae hi yn myned, ond gyda’i thaid.
Deuddeg ceiniog sydd mewn swllt.
Dyn caredig yw ef.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Yn y cae … ……’r bachgen yn chwarae.
Мальчик играет в поле.

Pwy …….. yn yr ystafell?
Кто в комнате?

Pwy …… yn darllen fy …….? Yr athro …… yn darllen dy ……
Кто читает мою книгу? Учитель читает твою книгу.

…. ci yr athro ….. hwn? ……., fy nghi i …… ef.
Это собака учителя? Нет, это моя собака.

…… bwrw glaw … ……. hi heddiw? ……. : bwrw eira … ……. hi.
Сегодня идет дождь? Нет, идет снег.

……yn y beudy … ………’r morwynion? …….. : yn y tŷ y ……..
Служанки в коровнике? Нет, они в доме.

…….. i’r ysgol …. ……….’r bachgen yn myned.
Мальчик идет не в школу.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Дети учат валлийский язык в школе. Это книга Шона? Нет, это моя книга. Ваши родители в саду? Да. Она идет в город не со своей бабушкой, а со своим дедушкой. В шиллинге двенадцать пенсов.  Он добрый человек.

Упражнение 2

Yn y cae y mae’r bachgen yn chwarae. Pwy sydd yn yr ystafell? Pwy sydd yn darllen fy llyfr? Yr athro sydd yn darllen dy lyfr.  Ai ci yr athro yw hwn? Nage, fy nghi i yw ef. Ai bwrw glaw y mae hi heddiw? Nage : bwrw eira y mae hi. Ai yn y beudy y mae’r morwynion? Nage : yn y tŷ y maent.  Nid i’r ysgol y mae’r bachgen yn myned.