Валлийский язык 40

Nid ydym yn adnabod y bachgen. A wyddoch chwi os yw Blodwen yn y tŷ? Na wyddom; nid ydym ei gweled am wythnos. Ni wyddem mai Arthur gollodd yr arian. A wyddoch chwi enw y plentyn? Na wn i. Nid adnabu’r dyn ei blant ei hun. Nid ydym yn gwybod beth yw ei hoed hi.
Перевод:

Мы не знаем этого мальчика. Вы знаете, дома ли Блодвен? Нет, мы не видели ее неделю. Мы не знали, что Артур потерял деньги. Вы знаете имя этого ребенка? Нет (Я не знаю). Человек не узнал своих собственных детей. Мы не знаем, сколько ей лет.

Словарь

adnabod – знать
gwybod – знать
os  — если, ли
mai – что
enw, -au (m.) – имя
ei blant ei hun – его собственные дети
oed, -au (m.) – год (при обозначении возраста)

Комментарий

В последнем уроке мы изучим неправильные глаголы gwybod и adnabod. Глагол gwybod означает «знать» (о каком-то факте), например:

Y mae ef yn gwybod hanes ein gwlad. Он знает историю нашей страны.
Ni a wyddom beth ydym, ond ni wyddom beth a fyddwn. Мы знаем, что мы есть, но не знаем, чем мы будем.

Глагол adnabod имеет значение «быть знакомым с кем-то » или «узнавать кого-то». Например:

Adwaenom y dyn. Мы знаем этого человека.

Спряжение неправильного глагола gwybod «знать»:

Настоящее время

gwn (i) – я знаюgwyddom (ni) – мы знаем
gwyddost (ti) – ты знаешьgwyddoch (chwi) – вы знаете
gŵyr (ef) – он знаетgwyddant (hwy) – они знают
gŵyr (hi) – она знает

Имперфект

gwyddwn (i) – я зналgwyddem (ni) – мы знали
gwyddit (ti) – ты зналgwyddech (chwi) – вы знали
gwyddai (ef) – он зналgwyddant (hwy) – они знали
gwyddai (hi) – она знала

Претерит

gwybum (i) – я зналgwybuom (ni) – мы знали
gwybuost (ti) – ты зналgwybuoch (chwi) – вы знали
gwybu (ef) – он зналgwybuant (hwy) – они знали
gwybu (hi) – она знала

Будущее время

gwybyddaf (fi) – я буду знатьgwybyddwn (ni) – мы будем знать
gwybyddi (di) – ты будешь знатьgwybyddwch (chwi) – вы будете знать
gwybydd (ef) – он будет знатьgwybyddant (hwy) – они будут знать
gwybydd (hi) – она будет знать

Повелительное наклонение

gwybydd – знай
gwybydded – пусть он/она знает
gwybyddwn – давайте узнаем
gwybyddwch – знайте
gwybyddant – пусть они знают

Безличные формы:

Настоящее время: gwyddys, gwyddir, gwŷs – известно
Имперфект: gwyddid – было известно
Претерит: gwybuwyd – было известно
Будущее время: gwyddir, gwybyddir – будет известно

Спряжение неправильного глагола adnabod «знать»:

Настоящее время

adwaen (i) – я знаюadwaenom (ni) – мы знаем
adwaenost (ti) – ты знаешьadwaenoch (chwi) – вы знаете
edwyn (ef) – он знаетadwaenant (hwy) – они знают
edwyn (hi) – она знает

Имперфект

adwaenwn (i) – я зналadwaenem (ni) – мы знали
adwaenit (ti) – ты зналadwaenench (chwi) – вы знали
adwaenai (ef) – он зналadwaenent (hwy) – они знали
adwaenai (hi) – она знала

Претерит

adnabum (i) – я зналadnabuom (ni) – мы знали
adnabuost (ti) – ты зналadnabuoch (chwi) – вы знали
adnabu (ef) – он зналadnabuont (hwy) – они знали
adnabu (hi) – она знала

Будущее время

adnabyddaf (fi) – я буду знатьadnabyddwn (ni) – мы будем знать
adnabyddi (di) – ты будешь знатьadnabyddwch (chwi) – вы будете знать
adnabydd (ef) – он будет знатьadnabyddant (hwy) – они будут знать
adnabydd (hi) – она будет знать

Повелительное наклонение

adnabydd – знай
adnabydded – путь он/она знает
adnabyddwn – давайте узнаем
adnabyddwch – знайте
adnabyddant – пусть они знают

Безличные формы

Настоящее время: adwaenir
Имперфект: adwaenid
Претерит: adnabuwyd
Будущее время: adnabyddir

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Nid adwaen i y dyn. A ydych chwi yn adnabod y dyn sydd yn byw yn y tŷ ar y bryn? Nac ydym. Mi a’i hadwaen ef. Y maent yn gwybod llawer, ond nid ydynt yn gwibod digon. Ni wyddys pwy roddodd yr arian i’r dyn.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Fe ……… y dyn pwy …….. yn byw yn y tŷ coch.
Этот человек знает, кто живет в красном доме.

………. ei ……… hi.
Мы знаем ее имя.

A ………. chwi pwy ………..yn byw yn y tŷ hwn? Na …………
Вы знаете, кто живет в этом доме? Нет (Мы не знаем).

………….. mai Olwen yw y ………..
Мы знаем, что Олуэн – лучшая.

…………… fi …….. y bachgen.
Я был узнан мальчиком.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Я не знаю этого человека. Вы знаете человека, который живет в доме на холме? Нет. Я его знаю. Они знают много, но не знают достаточно. Неизвестно, кто дал деньги этому человеку.

Упражнение 2

Fe ŵyr y dyn pwy sydd yn byw yn y tŷ coch. Gwyddom ei henw hi.  A wyddoch chwi pwy sydd yn byw yn y tŷ hwn? Na wyddom.  Gwyddom mai Olwen yw y gorau. Adnabuwyd fi gan y bachgen.