Валлийский язык 06

-A yw eich merch yn yr ysgol?
-Nac ydyw. Y mae hi yn chwarae gyda’r gath yn yr ardd.

-A yw eu mab yn byw yn y wlad?
-Nac ydyw. Y mae ef yn byw yn y dref.

-A wyt ti am ddysgu Cymraeg?
-Ydwyf.

-A ydych chwi yn clywed yr aderyn yn canu?
-Ydym.

-A ydych chwi yn myned i’r sinema?
Ydym. Yr ydym ni yn myned i’r sinema heno.

Перевод:

-Ваша дочь в школе?
-Нет. Она играет в саду с кошкой.-Их сын живет в деревне?
-Нет. Он живет в городе.-Ты собираешься учить валлийский язык?
-Да.-Вы слышите, как поет птица?
-Да.-Вы идете в кино?
-Да. Мы идем в кино сегодня вечером.

Словарь

eich – ваш, ваша, ваши
merch (f.) – дочь
gyda – с
gardd (f.) – сад
eu – их
mab (m.) – сын
byw – жить
gwlad (f.) – деревня (все, что не город)
tref (f.) – город
clywed – слышать
aderyn (m.) – птица
i – в (куда-либо)
sinema (m.) – кино
heno – сегодня вечером

Комментарий

Вопросительные предложения. Вопросительная форма глагола bod образуется заменой частицы yr на частицу a:

yr wyf fi «я есть» – a wyf fi «я есть?»
yr wyt ti «ты есть» – a wyt ti «ты есть?»
yr ydym ni «мы есть» – a ydym ni «мы есть?»
yr ydych chwi «вы есть» – a ydych chwi «вы есть?»

Как и в отрицании, в вопросительной форме mae и maent заменяются на yw (ydyw) и ynt (ydynt):

y mae ef «он есть» – a yw ef «он есть?»
y maent hwy «они есть» – a ynt hwy «они есть?»

В вопросительных предложениях, в отличие от повествовательных и отрицательных, личные местоимения опускать нельзя.

В качестве кратких положительных и отрицательных ответов используются соответствующие формы глагола:

A ydych chwi yn gweithio? Вы работаете?
Ydym. Да. Nac ydym. Нет.

При кратком ответе вместо форм wyf, wyt, yw и ynt нужно использовать формы ydwyf, ydwyt, ydyw и ydynt:

A wyt ti yn darllen? Ты читаешь?
Ydwyf. Да. Nac ydwyf. Нет.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

A ydych chwi yn gweled y tŷ ar y bryn? Nac ydym.
A wyt ti yn hoffi nofio yn yr afon? Ydwyf.
A yw ef yn byw yn y dref? Ydyw. Y mae ef yn byw yn y dref.
A yw’r bachgen yn myned i’r ysgol? Nac ydyw. Y mae ef yn myned i’r sinema.
A yw eich merch gartref? Nac ydyw. Y mae hi yn chwarae gyda’r ci yn y cae.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

A …… ti yn ……. Cymraeg? ……..
Ты учишь валлийский язык? Да.
A ……. chwi yn …… y plant yn ……? ….. ydym.
Вы слышите, как поют дети? Нет.
A ….. eich …… yn myned …’r sinema ……..? …… ydyw.
Ваш сын идет в кино сегодня вечером? Нет.
A ……’r ffarmwr yn …….. yn y …… heddiw? …….
Фермер сегодня работает в поле? Да.
A …… ….. yn ……..? ……
Она спит? Да.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Вы видите дом на холме? Нет.
Ты любишь плавать в реке? Да.
Он живет в городе? Да. Он живет в городе.
Мальчик идет в школу? Нет. Он идет в кино.
Ваша дочь дома? Нет. Она играет с собакой в поле.

Упражнение 2

A wyt ti yn dysgu Cymraeg? Ydwyf.
A ydych chwi yn clywed y plant yn canu? Nac ydym.
A yw eich mab yn myned i’r sinema heno? Nac ydyw.
A yw’r ffarmwr yn gweithio yn y cae heddiw? Ydyw.
A yw hi yn cysgu? Ydyw.