Валлийский язык 07

Y mae’r tarw du a’r fuwch goch yn sefyll yn yr afon. Y mae’r ci mawr yn gorwedd wrth y drws. Y mae’r wraig unig yn byw yn y hen dŷ. A ydyw’r ceffyl gwyn yn yr ystabl? Y mae’r llong wen yn hwylio dros y môr. Y mae’r eglwys fach ar y bryn uchel.

Перевод:

Черный бык и рыжая корова стоят в реке. Большая собака лежит возле двери. Одинокая женщина живет в старом доме. Белый конь в конюшне? Белый корабль плывет по морю. Маленькая церковь на высоком холме.

Словарь

du — черный
coch – красный, рыжий
sefyll – стоять
mawr – большой
drws (m.) – дверь
gwraig (f.) – женщина, жена
unig – одинокий
hen – старый
gwyn – белый
ystabl (f.) – конюшня
llong (f.) – корабль
gwen – белая
hwylio – плыть
dros – по
môr (m.) – море
eglwys (f.) – церковь
bach – маленький
uchel – высокий

Комментарий

Прилагательные. В валлийском языке прилагательные обычно следуют за существительными, например:

ceffyl gwyn «белый конь»; tŷ mawr «большой дом»

После существительных женского рода прилагательные подвергаются лениции:

tarw du «черный бык» но buwch ddu «черная корова»
tŷ mawr «большой дом» но eglwys fawr «большая церковь»

Некоторые прилагательные имеют специальную форму женского рода. Она образуется изменением гласной в корне:

w меняется на o: trwm «тяжелый» – trom «тяжелая»
y меняется на e: gwyn «белый» – gwen «белая»
i меняется на ai: brith «пестрый» – braith «пестрая»

Например:

ceffyl gwyn «белый конь» но caseg wen «белая кобыла»
llyn dwfn «глубокое озеро» но afon ddofn «глубокая река»

Если местоимение имеет форму женского рода, мы будем указывать это в словаре.

Некоторые прилагательные обычно ставятся перед существительными. Это слова hen «старый», prif «главный», annwyl «дорогой». Прилагательное unig перед существительным имеет значение «единственный», после существительного – значение «одинокий».
Существительное после прилагательного подвергается мягкой мутации:

castell «замок» – hen gastell «старый замок»
cwnstabl «констебль» – prif gwnstabl «главный констебль»
mab «сын» – unig fab «единственный сын»

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae’r fuwch ddu a’r tarw goch yn y cae. Y mae’r aderyn bach yn canu yn yr ardd. Y mae’r gath wen yn chwarae gyda’r eneth fach. Yr ydym yn gweled y llong fawr ar y môr. Y mae’r hen wraig yn yfed te. Y mae eich unig fab yn byw yn y dref.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Y mae’r gath ……. yn …….. ar y ……..
Черная кошка лежит на столе.

Y mae’r bachgen ……. yn chwarae …….’r ci ……..
Маленький мальчик играет с большой собакой.

Y mae’r hen ….. yn yr ………
Старый конь в конюшне.

Y mae’r fuwch …….. yn ……. ar y bryn ………
Белая корова стоит на высоком холме.

Y mae’r eneth …….. yn ………’r afal ……..
Маленькая девочка ест красное яблоко.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Черная корова и рыжий бык в поле. Маленькая птица поет в саду. Белая кошка играет с маленькой девочкой. Мы видим корабль, плывущий по морю. Старая женщина пьет чай. Ваш единственный сын живет в городе.

Упражнение 2

Y mae’r gath ddu yn gorwedd ar y bwrdd. Y mae’r bachgen bach yn chwarae gyda’r ci mawr. Y mae’r hen geffyl yn yr ystabl. Y mae’r fuwch wen yn sefyll ar y bryn.Y mae’r eneth fach yn bwyta’r afal coch.