Валлийский язык 09

Y mae ein brawd wedi cau’r drws. Y mae’r fam wedi agor y ffenestr yn yr ystafell. Y mae ein chwaer wedi prynu llaeth yn y siop. Y mae ein rhieni wedi gwerthu eu tŷ. A ydych chwi wedi gweled y castell ar y mynydd?

Перевод:

Наш брат закрыл дверь. Мать открыла окно в комнате. Наша сестра купила молоко в магазине. Наши родители продали свой дом. Вы видели замок на горе?

Словарь

brawd (m.) – брат
cau – закрывать
mam (f.) – мать
agor – открывать
ffenestr (f.) – окно
chwaer (f.) – сестра
prynu – покупать
llaeth (m.) – молоко
siop (f.) – магазин
rhieni (pl.) – родители
castell (m.) – замок
mynydd (m.) – гора

Комментарий

Перфект. Перфект в валлийском языке обозначает действие, завершившееся к настоящему времени. Образуется он очень просто – заменой частицы yn на частицу wedi («после»). Например:

Yr wyf yn darllen y llyfr. Я читаю книгу.
Yr wyf wedi darllen y llyfr. Я прочитал книгу (досл. «Есть я после чтения книги»).

Отрицательные и вопросительные предложения в перфекте образуются точно также, как и в настоящем времени (с учетом замены yn на wedi):

A ydych chwi wedi darllen y llyfr? Вы прочитали книгу?
Nac ydwyf. Nid wyf wedi darllen y llyfr. Нет. Я не прочитал книгу.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae eu tad wedi gwerthu’r hen dŷ. Yr wyf wedi cau’r ffenestr yn y gegin. Y mae’r ffarmwr wedi prynu ceffyl gwyn a buwch goch. Y mae ein mab wedi myned i’r siop. Y mae’r athro wedi bwyta’r afal.

Упражнение 2

Переделайте предложения из настоящего времени в перфект:

Yr wyf yn canu. Y mae ef yn prynu tŷ yn y wlad. Y mae eich merch yn myned i’r ysgol. Yr ydym yn chwarae gyda’r plant yn yr ardd. A ydych chwi yn gweithio heddiw?

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Их отец продал старый дом. Я закрыл окно на кухне. Фермер купил белого коня и рыжую корову. Наш сын пошел в магазин. Учитель съел яблоко.

Упражнение 2

Yr wyf wedi canu. Y mae ef wedi prynu tŷ yn y wlad. Y mae eich merch wedi myned i’r ysgol. Yr ydym wedi chwarae gyda’r plant yn yr ardd. A ydych chwi wedi gweithio heddiw?