Валлийский язык 08

Y mae eich tad yn ddyn da. Yr wyf yn drist heddiw. Yr ydym ni yn llawen. A wyt ti yn gynnes? Y mae hi yn wraig garedig. Y maent hwy yn ddiog. Yr wyf yn dda iawn. Y mae ein meistr yn gyfoethog. Y mae’r dwfr yn oer.

Перевод:

Ваш отец – хороший человек. Мне сегодня грустно. Нам сегодня весело. Тебе тепло? Она хорошая женщина. Они ленивые. Мне очень хорошо. Наш хозяин богат. Вода холодная.

Словарь

tad (m.) – отец
dyn (m.) – человек
da – хороший.
trist – печальный
llawen – веселый
cynnes – теплый
caredig – добрый
diog – ленивый
iawn – очень
ein – наш
meistr (m.) – хозяин
cyfoethog – богатый
dwfr (m.) – вода
oer – холодный

Комментарий

Прилагательные могут выступать и в роли сказуемого, например в предложениях типа «Мальчик – сильный» или «Бык – черный». В валлийском языке в этом случае прилагательное оформляется частицей yn и подвергается мягкой мутации:

Y mae’r bachgen yn gryf. Мальчик сильный.
Y mae’r tarw yn ddu. Бык черный.

То же самое происходит и с существительными в предложениях типа «Он – хороший человек»

Y mae ef yn ddyn da.

Однако если слово начинается с ll или rh, то мутации не происходит:

Y mae’r llyfr yn rhad – Книга дешевая.
Y mae ef yn llongwr – Он моряк.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae’r bachgen yn ddiog. A ydych chwi yn llawen? Y mae hi yn ferch dda. Nid yw eu tad yn gyfoethog. Y mae ef yn dda iawn.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Yr …….. yn …….. yn awr.
Мне сейчас тепло.

Y mae’r …….. yn ……..
Корова черная.

Y mae …….. merch yn ……. ……….
Наша дочь – хорошая девочка.

Y mae eich …….. yn …….. ……….
Ваш хозяин – добрый человек.

Y mae eich plant yn …….. iawn.
Ваши дети очень ленивы.

Y …….. hwy yn ……..
Им весело.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Мальчик ленив. Вам весело? Она хорошая дочь. Их отец небогат. Ему очень хорошо.

Упражнение 2

Yr wyf yn gynnes yn awr. Y mae’r fuwch yn ddu. Y mae ein merch yn eneth dda. Y mae eich meistr yn ddyn caredig. Y mae eich plant yn ddiog iawn. Y maent hwy yn llawen.