Валлийский язык 18

Yr wyf yn dy garu di. Y mae’r meistr wedi fy nhalu i. Y mae fy mrawd yn fy ngalw i. Nid ydynt hwy yn ein clywed ni. Nid ydym ni yn ei anfon ef i’r ysgol. Y mae hi yn fy arwain i trwy ardd y ffarmwr.

Перевод:

Я тебя люблю. Хозяин мне заплатил. Мой брат меня зовет. Они нас не слышат. Мы не посылаем его в школу. Она ведет меня через сад фермера.

Словарь

caru – любить
talu – платить
galw – звать
anfon – посылать
arwain – вести
trwy – через

Комментарий

Как сказать по-валлийски «я вижу его» или «он видит меня»? В валлийском это выражается с помощью притяжательных местоимений. Например, «я вижу вас» будет yr wyf i yn eich gweled chwi, то есть дословно «я нахожусь в вашем видении». Соответственно:

Yr ydych chwi yn fy ngweled i. – Вы видите меня.
Yr ydym ni yn ei gweled hi. – Мы видим ее.
Y mae hi yn ei weled ef. – Она видит его.
Yr wyf i yn dy weled di. – Я вижу тебя.
Y mae ef yn eu gweled hwy. – Он видит их.

Обратите внимание, что отглагольные существительные после притяжательных местоимений подвергаются тем же самым мутациям, что и обычные существительные.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae ef yn ei charu hi. Nid wyf i yn ei weled ef. Yr ydym ni yn ei hoffi ef. Y mae ein cymydog yn dy glywed di. Y mae ei thad yn ein galw ni.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Y mae fy …… yn fy …….. i i’r ……
Мои родители посылают меня в город.

A yw dy …… yn dy ……. di?
Твоя жена тебя зовет?

Nid yw ein …….. yn ein …… ni.
Наш сосед нас не видит

Nid yw fy …… wedi ei ……. hi.
Мой отец ей не заплатил.

Yr wyf yn ei …….. ef
Я его слышу.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Он ее любит. Я не вижу его. Он нам нравится. Наш сосед тебя слышит. Ее отец нас зовет.

Упражнение 2

Y mae fy rhieni yn fy anfon i i’r dref. A yw dy wraig yn dy alw di? Nid yw ein cymydog yn ein gweled ni. Nid yw fy nhad wedi ei thalu hi. Yr wyf yn ei glywed ef.