Валлийский язык 22

Yr oedd y ffilm yn dda iawn. Yr oedd hi yn bwrw glaw ddoe. Yr oeddwn i yn cael cinio pan y clywais ei llais. Yr oedd fy nghyfaill yn y tafarn neithiwr. Yr oedd hi yn bwrw eira echdoe. Yr oedd ci du ganddo.
Перевод

Фильм был очень хороший. Вчера шел дождь. Я обедал, когда услышал ее голос. Мой друг был в пабе вчера вечером. Позавчера шел снег. У него была черная собака.

Словарь

ffilm, -iau (f.) – фильм
glaw (m.) – дождь
bwrw glaw – идет дождь
ddoe – вчера
pan – когда
llais, lleisiau (m.) – голос
tafarn, -au (m.) – паб
neithiwr – вчера вечером
eira (m.)  — снег
bwrw eira – идет снег
echdoe – позавчера

Комментарий

Глагол bod в имперфекте спрягается следующим образом:

yr oeddwn (i) – я былyr oeddem (ni) – мы были
yr oeddit (ti) – ты былyr oeddech (chwi) – вы были
yr oedd (ef) – он былyr oeddent (hwy) – они были
yr oedd (hi) – она была

Конструкция «глагол bod в имперфекте + причастие» используется для обозначения незавершенного действия в прошлом:

yr oeddwn i yn darllen – я читал
yr oeddit ti yn darllen – ты читал
yr oedd ef yn darllen – он читал
yr oedd hi yn darllen – она читала

yr oeddem ni yn darllen – мы читали
yr oeddech chwi yn darllen – вы читали
yr oeddent hwy yn darllen – они читали

Вопросительная и отрицательная формы глагола быть образуются точно также, как и в настоящем времени – с помощью частиц a и nid:

A oeddech chwi yn darllen? Вы читали?
Oeddwn. Yr oeddwn yn darllen. Да. Я читал.
Nac oeddwn. Nid oeddwn yn darllen. Нет. Я не читал.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Yr oedd y bachgen yma. Yr oeddwn yn darllen pan y clywais ei lais. A oedd hi yn bwrw eira ddoe? Pan oedd Dafydd yn gweithio yr oedd ei dad yn cysgu. Nid oedd arian ganddo.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Yr …… fy ……. yn tafarn …….
Мой брат был вчера в пабе.

Yr ……… i yn dysgu y ……. pan y clywais …… fy …….
Я учил урок, когда услышал голос моего отца.

Yr oedd y …….. yn …….. iawn.
Пиво было очень хорошее.

Nid ……. hi yn …….. glaw ……….
Не было дождя прошлым вечером.

A ……. y llyfr coch …….? ….. oedd.
У него была красная книга? Нет.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Мальчик был здесь. Я читал, когда услышал его голос. Вчера шел снег? Когда Давид работал, его отец спал. У него не было денег.

Упражнение 2

Yr oedd fy mrawd yn tafarn ddoe. Yr oeddwn i yn dysgu y wers pan y clywais lais fy nhad. Yr oedd y cwrw yn dda iawn. Nid oedd hi yn bwrw glaw neithiwr. A oedd y llyfr coch ganddo? Nac oedd.