Валлийский язык 25

Cerddai i’r ysgol bob dydd. Eisteddai y dyn ifanc ar y gadair wrth y ffenestr. Treuliai y dynion y rhan fwyaf o’r amser yn trin y tir. Darllenai ef y papur bob dydd. Byddai ef yn gweithio yn y llong bob dydd. Gweithient yn y cae. Byddent hwy yn dysgu y gwersi bob dydd. Byddai y llanc yn adrodd y chwedl. Dysgwn y plant i chwarae.

Перевод:

Он ходил в школу каждый день. Молодой человек сидел на стуле возле окна. Люди проводили большую часть времени, возделывая землю. Он читал газету каждый день. Он работал на корабле каждый день. Они работали в поле. Они учили уроки каждый день. Парень (постоянно) рассказывал эту историю. Я учил детей играть.

Словарь

ifanc, pl. ifainc – молодой
treulio (treuli-) – проводить (время)
rhan, -nau (f.) – часть
rhan fwyaf o’r amser – большую часть времени
trin (trini-) – возделывать
tir, -oedd (m.) – земля
papur, -au (m.) – бумага, газета
llanc, -iau (m.) – парень
adrodd (adrodd-) – рассказывать
chwedl, -au (f.) – история, рассказ, легенда

Комментарий

Флективный имперфект выражает незавершенное действие в прошлом: eisteddai ef – он сидел, darllenai hi – она читала. Эта форма используется для обозначения действий в прошлом, одновременных с другими (в этом значении флективный перфект совпадает с аналитическим имперфектом), либо для выражения регулярных, повторяющихся действий в прошлом: Gweithai yn y cae bob dydd «Он работал в поле каждый день.

Правильный глагол в имперфекте спрягается следующим образом:

dysgwn (i) – я училdysgem (ni) – мы учили
dysgit (ti) – ты училdysgech (chwi) – вы учили
dysgai (ef) – он училdysgent (hwy) – они учили
dysgai (hi) – она учила

Для выражения повторяющегося действия в прошлом используется и аналитическая конструкция с глаголом bod и причастием настоящего времени:

byddwn (i) yn dysgu – я училbyddem (ni) yn dysgu – мы учили
byddit (ti) yn dysgu – ты училbyddech (chwi) yn dysgu – вы учили
byddai (ef) yn dysgu – он училbyddent (hwy) yn dysgu – они учили
byddai (hi) yn dysgu – она учила

Орицательная форма глагола bod в этом случае будет: ni fyddwn, ni fyddit, ni fyddai и так далее.
Вопросительная форма: a fyddwn i? a fyddit ti? a fyddai ef? и так далее.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Darllenai y llanc y papur. Triniem y tir. Adroddai fy nhad y chwedl. Treuliai y bachgen y rhan fwyaf o’r amser yn chwarae gyda’i frawd. Eisteddwn ar ben y mynydd.

Упражнение 2

Измените флективную форму на аналитическую:

Gweithiai fy rhieni yn y cae bob dydd. Dysgwn y plant i nofio. Adroddai y dyn ifanc chwedlau. Darllenai hi lyfrau. Canem yn yr ysgol.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Парень читал газету. Мы возделывали земли. Мой отец рассказывал историю. Мальчик проводил большую часть времени, играя со своим братом. Я сидел на вершине горы.

Упражнение 2

Byddai fy rhieni yn gweithio yn y cae. Byddwn yn dysgu’r plant i nofio. Byddai y dyn ifanc yn adrodd chwedlau. Byddai hi yn darllen llyfrau. Byddem yn canu yn yr ysgol.