Валлийский язык 29

Agora’r ffenestr. Cofia olchi dy ddwylaw cyn bwyta dy ginio. Golchwch eich dwylaw yn y dwfr poeth. Peidiwch âg anghofio eich gwers. Gadewch i mi ddweud un gair. Cymerwch y llyfr yn eich llaw, a darllenwch ef. Peidiwch â lladd y fuwch, gwerthwch hi. Paid â bwyta gormod. Na thwylla fi. Nac ofnwch. Byddwch ufudd. Bydded goleuni. Gad iddo redeg. Paid â dweud wrth neb. Peidiwch âg ysgrifennu ar y muriau.

Перевод:

Открой окно. Не забудь (досл. Помни) вымыть руки перед обедом. Мойте руки в горячей воде. Не забудьте ваш урок. Позвольте мне сказать одно слово. Возьмите книгу в руки и читайте. Не убивайте корову, продайте ее. Не ешьте слишком много. Не обманывай меня. Не бойтесь. Будьте послушными. Да будет свет. Пусть он бежит. Никому не говори. Не пишите на стенах.

Словарь

cofio (cofi-) – помнить
golchi (golch-) – мыть
cyn – до, перед
anghofio (anghofi-) – забывать
gadael (gadew-) – позволять
dweud (dywed-) – сказать
un – один
gair, geiriau (m.) – слово
cymeryd (cymer-) – брать
peidio (peidi-) – останавливаться, прекращать
lladd (lladd-) – убивать
twyllo (twyll-) – обманывать
ofni (ofn-) – бояться
ufudd – послушный
goleuni (m.) – свет
rhedeg (rhed-) – бежать
ysgrifennu (ysgrifenn-) – писать
mur, -iau (m.) – стена

Комментарий

Повелительное наклонение у правильных глаголом образуется от спрягаемой основы следующим образом:

cymeryd «брать», основа cymer-

cymer (или cymera) – бери
cymered – пусть он/она возьмет
cymerwn – давайте возьмем
cymerwch – возьмите
cymerant – пусть они возьмут

Глагол bod в повелительном наклонении спрягается следующим образом:

bydd – будь
bydded – да будет
byddwn – давайте будем
byddwch – будьте
byddant (или byddent) – пусть они будут

Также повелительное наклонение может образовываться аналитически с помощью глагола gadael «позволять»:

Gad i mi ddweud. дайте мне сказать
Gad iddo ddweud. дайте ему сказать
Gad iddi ddweud. дайте ей сказать.
Gadewch i ni ddweud. дайте нам сказать.
Gadewch iddynt ddweud. дайте им сказать.

Предлог i вызывает у последующего отглагольного существительного мягкую мутацию (dweud – ddweud).

Отрицание в повелительном наклонении образуется с помощью частицы nac перед гласными и na перед согласными. Частица na вызывает у глагола смешанную мутацию.

Ofni «бояться» – Nac  ofni. Не бойся.
Lladd «убивать» – Na ladd. Не убивай.
Twyllo «обманывать» – Na thwylla. Не обманывай.

Также для образования отрицания может использоваться глагол peidio (peidi-) «останавливаться, прекращать». Он используется с частицей â (âg перед гласными), которая вызывает у отглагольных существительных спирантизацию.

Paid â chredu. Не верь.
Peidiwch â phrynu. Не покупайте.
Paid â darllen. Не читай.
Peidiwch â darllen. Не читайте.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Darllenwch lythyr eich brawd. Byddwch ufudd yn y tŷ ac yn yr ysgol. Agora’r drws. Bydd gartref heno ac yfory. Peidiwch â darllen y llyfr hwn. Paid â rhedeg. Cymer yr afal a bwyta ef. Gadewch iddynt ganu. Byddwn ufudd.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

……… anghofia …..’r drws.
Не забудь закрыть дверь.

Peidiwch …… ateb.
Не отвечайте.

Na ……. ef.
Не убивайте его.

……….. lythyr ei ………….
Давайте прочитаем письмо его брата.

……. â ………’r ceffyl hwn.
Не покупай этого коня.

Na …….. ni.
Не обманывай нас.

Cofia …….. dy ……. heno.
Не забудь (Помни) выучить свой урок сегодня вечером.

Na ……… yr oen, …….. ef.
Не продавайте ягненка, убейте его.

……. i mi ………
Дайте мне спеть.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Прочитайте письмо вашего брата. Будьте послушными дома и в школе. Открой дверь. Будь дома сегодня вечером и завтра. Не читайте эту книгу. Не беги. Возьми яблоко и съешь. Дайте им спеть. Давайте будем послушными.

Упражнение 2

Nac anghofia gau’r drws. Peidiwch âg ateb. Na ladd ef. Darllenwn lythyr ei frawd. Paid â phrynu’r ceffyl hwn.  Na thwylla ni. Cofia ddysgu dy wers heno. Na werthwch yr oen, lladdwch ef. Gad i mi ganu.