Валлийский язык 31

Daeth y ffarmwr i ofyn am ei fab. Pa bryd y daethoch chwi yma? Daethom yma neithiwr. Ni ddaw neb atoch heno. Daethum i’r pentref i’w weled ef. Deuaf adref yn gynnar heno. Ni a awn yno yfory os dewch chwi gyda ni. Fe aiff y dyn yno i weled ei frawd.

Перевод:
Фермер пришел спросить о своем сыне. Когда вы приходили сюда? Мы приходили сюда прошлым вечером. Никто не придет к вам сегодня вечером. Я пришел в деревню, чтобы навестить его. Когда ты придешь? Я приду домой рано сегодня вечером.

Словарь

gofyn (gofynn-) – спрашивать
am – о
atoch – к вам
yn gynnar – рано
os – если

Комментарий

С этого урока мы начинаем изучать неправильные глаголы.
Неправильный глагол dyfod «приходить» спрягается следующим образом:

Настояще-будущее время

deuaf (fi) – я придуdeuwn (ni) – мы придем
deui (di) – ты придешьdeuwch (chwi) – вы придете
daw (ef) – он придетdeuant (hwy) – они придут
daw (hi) – она придет

Имперфект

deuwn (i) – я приходилdeuem (ni) – мы приходили
deuit (ti) – ты приходилdeuech (chwi) – вы приходили
deuai (ef) – он приходилdeuent (hwy) – они приходили
deuai (hi) – она приходила

Претерит

daethum (i) – я пришелdaethom (ni) – мы пришли
daethost (ti) – ты пришелdaethoch (chwi) – вы пришли
daeth (ef) – он пришелdaethant (hwy) – они пришли
daeth (hi) – она пришла

Повелительное наклонение

tyred – приходи
deued – пусть он придет
deuwn – давайте придем
deuwch – приходите
deuant – пусть они придут

Спряжение неправильного глагола myned «идти, уходить»:

Настояще-будущее время

af (fi) – я пойдуawn (ni) – мы пойдем
ai (di) – ты пойдешьewch (chwi) – вы пойдете
aiff (ef) – он пойдетant (hwy) – они пойдут
aiff (hi) – она пойдет

Имперфект

awn (i) – я уходилaem (ni) – мы уходили
ait (ti) – ты уходилaech (chwi) – вы уходили
ai (ef) – он уходилaent (hwy) – они уходили
ai (hi) – она уходила

Претерит

aethum (i) – я пошелaethom (ni) – мы пошли
aethost (ti) – ты пошелaethoch (chwi) – вы пошли
aeth (ef) – он пошелaethant (hwy) – они пошли
aeth (hi) – она пошла

Повелительное наклонение:

dos – иди
aed – пусть он идет
awn – пойдем
ewch – идите
ant – пусть они идут

Предлог at «к» изменяется по лицам так же, как и предлог ar:

ataf – ко мнеatom – к нам
atat – к тебеatoch – к вам
ato – к немуatynt – к ним
ati – к ней

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Os dewch chwi yma yfory mi a’ch talaf am y defaid. Pa bryd y deuai?  Awn ato heno. Ewch i’r ysgol gyda’r plant. Dewch atom yfory. Aeth y wraig i’r siop i brynu llaeth a chaws.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

….. i’r ………. yfory.
Я пойду завтра на работу.

……… y ffarmwr i’r …… i ……… ceffyl.
Фермер пришел на ярмарку, чтобы купить коня.

…………… ………. ond ni ……….. eich tad.
Они пришли к вам, но не повидали вашего отца.

…………….. i’r …………. i ………..’r ŵyn.
Я пришел в деревню, чтобы продать ягнят.

………….. yfory.
Я приду завтра.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Если вы придете сюда завтра, я заплачу вам за овец. Когда ты придешь? Мы придем к нему сегодня вечером. Идите в школу вместе с детьми. Приходите к нам завтра. Женщина пошла в магазин, чтобы купить молоко и сыр.

Упражнение 2

Af i’r gwaith yfory. Aeth y ffarmwr i’r ffair i brynu ceffyl. Daethant atoch ond ni welant eich tad. Daehtum i’r pentref i werthu’r ŵyn. Deuaf yfory.