Валлийский язык 34

Y mae’r eneth yn dysgu’r wers hawsaf yn y llyfr. Yr oedd Arthur yn fachgen gwaethaf yn yr ysgol. Yr wyf fi cyn hyned a chwi. Y mae’r llyn yn lletach na’r afon. Y mae’r bryn yn uwch na’r eglwys, ac y mae’r mynydd yn uwch na’r bryn. Yr oedd ef cynddrwg â’ch brawd. Bu Dafydd yn aros yn hwy nag Arthur yn Aberystwyth. Y mae eich llyfr chwi yn well na llyfr Blodwen. Y mae aderyn mewn llaw yn well na dau mewn llwyn.

Перевод:

Девочка учит самый легкий урок в книге. Артур был самым плохим мальчиком в школе. Я такого же возраста как и вы. Озеро шире реки. Холм выше церкви, а гора выше холма. Он был таким же плохим как ваш брат. Давид пробыл в Аберистуите дольше чем Артур. Ваша книга лучше чем книга Блодвен. Лучше (одна) птица в руке, чем две в кустах.

Словарь

hawdd – легкий
hir, pl. hirion – длинный, долгий
llwyn, -i (m.) – заросли, кусты

Комментарий

Некоторые прилагательные изменяются по степеням сравнения нерегулярно.

agos «близкий» > nesed «такой же близкий», nes «более близкий», nesaf «самый близкий»
bach, bychan «маленький» > lleied «такой же маленький», llai «меньше», lleiaf «самый маленький»
da «хороший» > cystal «такой же хороший», gwell «лучше», gorau «лучший»
drwg «плохой» > cynddrwg, dryced, gwaethed «такой же плохой», gwaeth «хуже», gwaethaf «худший»
hawdd «легкий» > hawsed «такой же легкий», haws «легче», hawsach «самый легкий»
hen «старый» > hyned «такой же старый», hŷn, hynach «более старый», hynaf «самый старый»
hir «длинный» > cyhyd «такой же длинный», hwy «длиннее, дольше», hwyaf «самый длинный, самый долгий»
llawer «много» > cymaint «также много», mwy «больше», mwyaf «больше всего»
llydan «широкий» > cyfled, lleted «такой же широкий», lletach «шире», lletaf «самый широкий»
mawr «большой, великий» > cymaint «такой же большой», mwy «больше», mwyaf «самый большой»
uchel «высокий» > uched, cyfuwch «такой же высокий», uwch «выше», uchaf «самый высокий»

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae Arthur cyn hyned a chwi. Yr oedd Dafydd yn fachgen mwyaf yn yr ysgol. Yr wyt ti cynddrwg â’th frawd. Y mae mynydd yn uwch na bryn. Y mae’r ffordd cyhyd ag yr afon. Y mae’r cae yn lletach na’r afon.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Nid wyf fi yn ……… nag Arthur.
Я не хуже чем Артур.

Y mae’r llyfr coch yn ……. na’r llyfr glas.
Красная книга меньше чем синяя книга.

Yr wyf fi yn …….. na chwi.
Я старше вас.

Y mae’r tŷ yn …….. i’r afon ……’r ysgol.
Дом ближе к реке чем школа.

Nid …… ef yn ……. na’i …….
Он не лучше чем его отец.

Y mae’r ………. yn …… na’r tŷ.
Гора выше чем дом.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Артур того же возраста, что и вы. Давид был лучшим мальчиком в школе. Ты такой же плохой как твой брат. Гора выше холма. Дорога такая же длинная как река. Поле шире, чем река.

Упражнение 2

Nid wyf fi yn waeth nag Arthur. Y mae’r llyfr coch yn llai na’r llyfr glas. Yr wyf fi yn hynach na chwi.   Y mae’r tŷ yn nes i’r afon na’r ysgol. Nid yw ef yn well na’i dad.  Y mae’r mynydd yn uwch na’r tŷ.