Валлийский язык 35

Y mae pum bys ar un llaw. Yr oedd tair merch eich brawd yn canu yn y dref neithiwr. Yr wyf wedi prynu ddau geffyl a thri llo. Y mae wyth ffenestr yn yr eglwys. Byddaf yn ysgrifennu pedwar llythyr yfory.
Перевод:

На руке пять пальцев. Три дочери вашего брата пели в городе прошлым вечером. Я купил двух коней и трех телят. В церкви восемь окон. Я напишу завтра четыре письма.

Словарь

pum – пять
bys, -edd (m.) – палец
un – один, одна
tair – три (жен. род.)
dau – два (муж. род)
tri – три (муж. род)
wyth – восемь
pedwar – четыре (муж. род)

Комментарий

В этом уроке мы изучим количественные числительные от одного до десяти. Числительные от двух до четырех имеют форму как женского, так и мужского рода.
un – один, одна; dau – два, dwy – две; tri – три (муж. род), tair – три (жен. род); pedwar – четыре (муж. род), pedair – четыре (жен. род); pum – пять, chwe – шесть; saith – семь; wyth – восемь; naw – девять; deg – десять.

Если числительное присоединяется к существительному напрямую, то существительное остается во множественном числе:

ceffyl “конь” > pum ceffyl “пять коней”
merch “дочь” > tair merch “три дочери”

Некоторые числительные вызывают у последующего слова мутации.
Un “один” вызывает леницию у существительных женского рода (исключение – слова, начинающиеся с ll и rh): un ferch “одна дочь”, но un llong “один корабль”.
Dau “два” и dwy “две” вызывают леницию: dau geffyl “два коня”, dwy wraig “две женщины”.
Tri “три” и chwe “шесть” вызывают спирантизацию: tri tharw “три быка”, chwe cheffyl “шесть коней”.

Также числительные могут соединяться с существительными посредством союза o “из”. В этом случае существительное принимает форму множественного числа, а предлог o вызывает леницию: tri o geffylau “три коня”, deg o blant “десять детей”.

С союзом o вместо форм pum и chwe используются формы pump и chwech: pum cath, но pump o gathod “пять кошек”; chwe mab, но chwech o feibion “шестеро сыновей”.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Yr oedd un tarw ac un fuwch yn y cae. Y mae dau frawd a thair chwaer gan y bachgen. Y mae tri o geffylau duon a phedair o ddefaid duon gan y ffarmwr. Y mae pedwar afal ar y bwrdd. Y mae naw o dynion yn yr ystafell.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Gwelais ………. tarw ….. a …….. buwch …… yn y cae.
Я увидел четырех черных быков и четырех черных коров в поле.

Y mae …… o …….. yn yfed …… yn y ………
Три служанки пьют чай на кухне.

Yr oedd ……… o ………. yn y tŷ.
В доме было шесть окон.

Yr oedd …… …….. a …… …….. gan yr athro.
У учителя были две дочери и два сына.

Yr oedd ……. o ……… yn chwarae yn yr ………
Девять детей играли в саду.

Yr oedd …….. ….. gan eu ………
У их отца было три собаки.

Ответы:

Развернуть

Упражнение 1

Были в поле один бык и одна корова. У мальчика есть два брата и три сестры. У фермера есть три черных коня и четыре черных овцы. На столе четыре яблока. В комнате девять человек.

Упражнение 2

Gwelais bedwar tarw du a phedair buwch ddu yn y cae. Y mae tair o forwynion yn yfed te yn y gegin. Yr oedd chwech o ffenestri yn y tŷ. Yr oedd dwy ferch a dau fab gan yr athro.  Yr oedd naw o blant yn chwarae yn yr ardd. Yr oedd tri chi gan eu tad.